tipy na výlety po nedalekém okolí

    Strakonice - 6 km vzdálené moderní město se zajímavou historií, architekturou i známými průmyslovými podniky.Ke Strakonicku již několik století neodmyslitelně patří lidová muzika s doprovodem dud. Dudácká tradice se stala základem pro současné mezinárodní dudácké festivaly a pravidelné setkávání dudáků z celého světa. Pýchou města je národní kulturní památka strakonický hrad, který založil v první třetině 13. století rod Bavorů a jeho třicet pět metrů vysoká věž Rumpál na vnější straně opatřena břitem.

    Horažďovice - 12 km vzdálené město s rozsáhlým komplexem bazénů, solária, posilovny a možností dalších aktivit.Možnost také navštívit Městské muzeum v areálu místního zámku.

    Blatná - Vodní zámek Blatná s charakteristickou bílou věží, odrážející se ve vodní hladině s velkým anglickým parkem a pod staletými stromy jsou dosud uchovány sejpy - zbytky po pradávném rýžování zlata. Park je celoročně přístupný návštěvníkům. (vzdálenost cca 25 km)

    Písek - historické město na řece Otavě je nazýváno branou do jižních Čech. Centrum Písku je nyní vyhlášeno městskou památkovou zónou a za zmínku stojí i další historické památky např. nejstarší dochovaný kamenný český most ze 13. století, hrad, Kostel Narození Panny Marie, Putimská brána atd. (vzdálenost cca 25 km)

    Sušice - další město na řece Otavě, založené původně jako osada při rýžování zlata kolem roku 790. Sušice je jedním z východisek do oblasti centrální Šumavy. Leží v předhůří Šumavy na křižovatce turistických tras a na okraji Národního parku Šumava. (vzdálenost cca 35 km)

    Kašperské Hory - přirozené středisko střední Šumavy, město v horské poloze na jižním svahu nad Opoleneckým a Zlatým potokem a údolím Otavy, nejvýše položené gotické město v Čechách. Okolí Kašperských Hor patří svou krajinou a přírodou k nejcennějším částem Šumavy, je zahrnuto do chráněných území Přírodní park Kašperská vrchovina, Chráněná krajinná oblast Šumava a Národní park Šumava. (vzdálenost cca 37 km)

    Šumava - Národní park vznikl v roce 1991. Účelem jeho vzniku bylo ochránit pestrou mozaiku unikátních rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, nespoutaných řek a ledovcových jezer. Tvoří největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě, často bývá proto označován jako zelená střecha Evropy [zdroj?]. Domov zde mají desítky ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako jsou rys, los či tetřev. Některé druhy hmyzu se nevyskytují nikde jinde na světě než právě v šumavských rašeliništích.

    Hoslovický skanzen - unikátní a nejstarší dochovaný vodní mlýn svého druhu v Hoslovicích na Strakonicku ze 14. století. (vzdálenost cca 15 km)

    Sportovní vyžití - v letní sezóně cykloturistika a pěší turistika po značených trasách, houbaření v okolních lesích, plavecké areály s mnoha atrakcemi pro velké i malé.(Strakonice, Horažďovice), možnost sjíždění řeky Otavy už ze Sušice atd.
v zimní sezóně v mnoha nedalekých zimních střediscích (Zadov, Javorník, Hové Hutě, Kašperské Hory).